"Duurzame inzetbaarheid van ieder talent"

Voor werkgevers

Waarom mensen met een arbeidsbeperking?

De Banenafspraak, de afspraak in het sociaal akkoord van 2013 om voor 2026 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren, lag tot de coronacrisis goed op stoom. In totaal kwamen er bijna 60.000 banen bij. Onderzoek na onderzoek laat zien dat werkgevers die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking beter presteren dan hun (nog) niet inclusieve concurrenten. Het geheim is dat werknemers zich prettiger voelen in een open, inclusieve omgeving, dat de nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking hun collega’s werk uit handen nemen zodat die zich kunnen concentreren op hun kerntaken.

Wat biedt Leerplein Twente u als werkgever?

Getalenteerde kandidaten

Via Leerplein Twente kunt u kandidaten inhuren en hen een plek bieden waar ruimte is om te werken en te leren. Deze kandidaten hebben behoefte aan begeleiding, waarbij we jobcoaches in dienst hebben die u en de medewerker zullen ontzorgen, zowel op de werkvloer als in de thuissituatie.

Werkt u samen met de overheid, dan heeft u in veel gevallen te maken met een SROI-verplichting. Door deze verplichting helpt u gegarandeerd mensen binnen de regio van de aanbesteding aan het werk. Maar ook zonder deze verplichting neemt u deel aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Ondersteuning op sociaal verzekeringsvlak

Als werkgever heeft u te maken met complexe regelgeving op het gebied van personele zaken. Bij Leerplein Twente bieden we Integraal Verzuim Management (IVM). Wij werken nauw samen met een team ervaren specialisten: zelfstandig gevestigde en landelijk gespreide:

  • (register) arbeids- en organisatiedeskundigen
  • bedrijfsartsen
  • financiële consultants
  • dossieranalisten

Zij werken altijd op projectmatige basis onder leiding van een ervaren projectmanager.

Werkwijze

Wij analyseren de bestaande werknemersdossiers, het aantal oudere werknemers van 61 jaar of ouder of het huidig langdurig verzuim. Wij verzorgen de regie en dragen de eindverantwoordelijkheid naar onze zakelijke opdrachtgevers. Vaak wordt na een eerste verkennend gesprek een Quick-scan met een daaraan gekoppelde kosten/baten analyse uitgevoerd waaruit de mogelijke voordelen, maar ook oplossingen voor de klant blijken.

Wij staan voor:

Ondernemerschap:
Alle bij ons aangesloten professionals zijn zelfstandig ondernemer en denken als zodanig. Een groot deel heeft daarnaast leidinggevende- of advieservaring.

Onafhankelijkheid:
Wij zijn niet gebonden aan derde partijen zoals bijvoorbeeld een verzekeraar of arbodienst. Kortom, geen gedwongen winkelnering.

Samenwerking:
Wij kennen de grenzen van onze deskundigheid, dus nemen wij actief deel aan een breed netwerk van partijen, die ieder op hun vakgebied aantoonbare resultaten leveren of hebben geleverd.

Ervaring:
De deelnemers aan het netwerk van ons zijn altijd ervaren op hun vakgebied. Wij toetsen hun skills regelmatig om de 6 maanden.

Methodiek:
De producten en daarvan afgeleide concepten van ons worden altijd in een geprotocolleerde werkwijze vervat waardoor proces en resultaat overzichtelijk blijven en voor de uitvoerders leidraad.

Resultaat:
Toepassing van al onze producten (EFS/dossieronderzoek, Seniorenregeling en Aanpak Langdurig verzuim) leveren altijd substantiële financiële voordelen voor onze opdrachtgever op.

Voor kandidaten

We bieden begeleiding op maat. Aan de hand van een kennismakingsgesprek en een daaropvolgende competentietest, kunnen we samen een inschatting maken van de behoefte en wensen van de cliënt. We maken samen een Plan van Aanpak. Het plan verwoordt de hulp die we bieden, de duur van deze hulp en de doelen die we willen bereiken.