"Duurzame inzetbaarheid van ieder talent"

Jobcoaching

Omdat wij een door UWV erkende jobcoachorganisatie zijn, kunnen wij ook coaching on the job verzorgen. Met als hoofddoel baanbehoud maken onze jobcoaches een plan waarbij de aandachtspunten in kaart worden gebracht. De jobcoach zal een actieve rol spelen in de begeleiding bij bijvoorbeeld het inwerken en kennismaken en is er voor zowel de werknemer als voor collega’s en/of leidinggevenden. Hierbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de belangen van zowel de werknemer als werkgever. Want dat we voor onze kandidaten staan spreekt voor zich, maar ook op ons zorgvuldig opgebouwde en onderhouden netwerk van werkgevers zijn we zuinig.

 

Tijdens alle re-integratieactiviteiten, maar ook tijdens de jobcoaching, wordt breder gekeken dan het vinden en behouden van werk. Er is constant aandacht voor de andere leefgebieden en bij signalen zullen we daarover ook zeker in gesprek gaan om te kijken hoe we kunnen helpen. Leerplein Twente onderscheidt zich door de integrale aanpak van werk en zorg, en heeft professionals op beide gebieden in dienst. We hebben zelf de mogelijkheid om vanuit de WMO individuele begeleiding te bieden. Waar wij zelf overvraagd worden omdat een hulpvraag te intensief of moeilijk is, weten we de weg naar andere passende hulp. Onder Zorg kunt u meer vinden wat wij op dit gebied doen.