"Duurzame inzetbaarheid van ieder talent"

Trajecten

Leerplein Twente voert re-integratieactiviteiten uit voor diverse gemeenten in Twente en voor het UWV. We zijn een door UWV erkend re-integratiebedrijf en jobcoachorganisatie. Onze jobcoaches zetten zich in voor een optimaal resultaat om mensen de stappen richting de arbeidsmarkt te laten maken. Onze re-integratiedienstverlening kent drie fasen, die zowel in de trajecten van de gemeenten als het UWV terug te vinden zijn. Deze drie fasen zijn:

1. Activering

Dit zijn trajecten gericht op het in beweging krijgen van mensen. Mensen die vaak langer (of zelfs nog nooit) hebben gewerkt en via vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek de eerste stappen uit huis gaan maken. Tijdens deze trajecten wordt breder gekeken dan alleen de stap richting uiteindelijk betaald werk. Er wordt in kaart gebracht of er op andere leefgebieden aandachtspunten zijn die eerst moeten worden aangepakt. Dit doen we zelf, eventueel ondersteund door professionals. Mocht de hulpvraag intensiever of specifieker zijn dan wij aankunnen, dan zullen via de geëigende kanalen verdere hulp inschakelen.

 

2. Werkfit worden

Deze trajecten zijn bedoeld voor mensen die al wel sociaal actief zijn maar nog wat stappen moeten zetten om echt richting betaald werk aan te kunnen. Samen met de jobcoach wordt gekeken welke stappen nog gemaakt moeten worden en onder andere via werkervaringsplekken worden werknemersvaardigheden opgedaan en versterkt.

 

3. Naar werk

Voor mensen die toe zijn aan betaald werk maar daar hulp bij nodig hebben, is deze laatste fase bedoeld. Samen met de jobcoach wordt in kaart gebracht hoe een baan eruit moet zien, maar ook welke eisen een baan stelt. Er kan geholpen worden bij het maken of verbeteren van een CV en/of motivatiebrief, social media worden ingezet om passende vacatures te vinden, en de jobcoach kan desgewenst ook in de sollicitatieprocedure ondersteunen door bijvoorbeeld een gesprek te oefenen of mee te gaan naar het gesprek zelf.