"Duurzame inzetbaarheid van ieder talent"

Missie

De Missie van Leerplein Twente is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij re-integratie met als ultiem doel: doorstromen naar betaald werk. 

 

Visie

De Visie van Leerplein Twente is om alles te doen wat mogelijk is om mensen een waardevolle dag te bezorgen.

 

Kernwaarden

De kernwaarden van Leerplein Twente zijn:

kwaliteit, resultaat, praktisch, creatief, daadkracht, enthousiasme, respect, professionaliteit, ontwikkelen en zo weinig mogelijk regels. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

 

Mensen die werken, zijn aantoonbaar gelukkiger en minder vaak ziek. Door de dagstructuur, de waardering, de sociale contacten en natuurlijk het loon wat je ontvangt. Doordat je participeert in de arbeidsmarkt, creëer je een manier om jezelf te ontwikkelen. Maar ook kinderen van mensen die werken hebben vaak een betere toekomst dan kinderen van ouders die structureel afhankelijk zijn van uitkeringen. Iedereen heeft enorm veel baat bij participatie in betaalde en zinvolle arbeid.